Editorial Team

Editor In Chief

  1. Mislinawati Mislinawati., Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unsyiah

Associate Editor

  1. Rahmah Johar, Pendidikan Matematika Unsyiah
  2. Anita Yus, Pendidikan Dasar Universitas Negeri medan
  3. Israwati Israwati., Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Unsyiah
  4. Linda Vitoria, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unsyiah
  5. Mardhatillah Mardhatillah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry