People

Reviewer

Linda Vitoria, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unsyiah

Nana Surayya, Pendiidkan Ekonomi unsyiah

Cut Khairunnisa, Pendidikan Matematika Unsyiah